Palota PALOTA Környezetvédelmi Kft.
NEMZETI VULKÁNI NYERSANYAGOK HASZNOSÍTÁSA A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN
GINOP-2.2.1-15-2017-00037

Európa Unió: Európai Strukturális és Beruházási Alapok

( Information in ENGLISH )

A kedvezményezett neve:

BIOCENTRUM Környezetvédelmiés
Vízgazdálkodási Kft. konzorciumvezető
(Palota Környezetvédelmi Kft.konzorciumi tag)

A projekt címe:

NEMZETI VULKÁNI NYERSANYAGOK HASZNOSÍTÁSA A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

A szerződött támogatás összege: 581 276 116 Ft


A támogatás mértéke:  76.85 %


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projektünk célkitűzése a vulkanikus ásványi nyersanyagok bevezetése a környezetvédelmi hasznosításba, az új technológiai megvalósítások révén. Ehhez kitűnő hátteret biztosít, hogy hazánk rendkívül gazdag kiváló minőségű vulkáni nyersanyagokban (alginit, perlit, zeolit) amelyek közül az alginitből a világ készleteinek 90%-át meghaladó a részesedésünk, tehát „magyar unicum”-nak tekinthető.

Projektünk szakmai célja a Magyarországon bányászott vulkáni nemfémes ásványi nyersanyagok szennyezett talaj- és talajvíz tisztítás területén történő hasznosításának kidolgozása. Az alginit esetében ugyanis egyáltalán nem történt ez idáig felhasználás a környezetvédelem területén. A víztisztító technológia alapját az adja, hogy ezek a vulkáni nyersanyagok kiváló szennyezőanyag megkötőképességgel rendelkeznek, és ezen bányanyers anyagok magasabb feldolgozottságú termékeinek kifejlesztésével (töltet), és technológiai alkalmazásával (félüzemi víztisztító berendezés), egy magas hozzáadott értéket képviselő eljárás kerül kidolgozásra, amely kedvezően hat a kitermelés mennyiségére is. Az eddig nem ismert hasznosítási lehetőség felkutatása, alkalmazási feltételeinek felderítése, stratégiailag kedvező piaci lehetőséget kínál a termelés növelésére és környezetbarát technológiák bevezetésére.

A projektet a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. által vezetett konzorcium hajtja végre, amelynek tagjai a Pannon Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a PALOTA Környezetvédelmi Kft., valamint a Josab Hungary Termelő és Kereskedelmi Kft.

A Projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma:   2021.09.28.

A projekt azonosító száma:  GINOP-2.2.1-15-2017-00037


- - -


A projekt előrehaladása / Project development (in Hungarian)


1. részfeladat: ipari kutatás végzése

résztvevők: Dr. Varga A. Tamás, projekt koordinátor, Flórián Endre és Morvai Balázs, K+F mérnökök

időszak: 2017. július - 2018. december (18 hónap)


A Palota Környezetvédelmi Kft. fejlesztő munkatársai a projekt kezdetén, 2017. II. félévében felmérték a cég tokodi telephelyén fennálló szennyezés mértékét és értékelték az addig elvégzett tisztítási technológia hatásfokát, majd 2018-ban áttekintették a telephelyen észlelt szennyezőanyagok (TPH, BTEX, PAH vegyületek) jellemzőit, esetleírásokkal értékelték a szokásosan alkalmazott talajvizet kitermelő - tisztító rendszerek technológiáját és meghatározták a projektben kifejlesztésre kerülő rendszer alapparamétereit, kiemelten a projekt célját jelentő ásványi nyersanyagok, mint szennyezést szűrő - megkötő - lebontó anyagok alkalmazásának berendezés egységeit, a vezérlés elvi megoldásait és a folyamat monitoringját. A tervezett technológiáról folyamatábra készült.

2018. év végére elkészültek a kísérleti talajvíz tisztító berendezés elvi tervei, amely magában foglalja a gyűjtőtartályok és kezelő egységek, kiemelten a szennyezést megkötő és lebontó ásványi nyersanyagok (alginit, zeolit és perlit) befogadására alkalmas eszközök leírását.

Egy jól szabályozható moduláris rendszer került kialakításra, melynek optimális üzemeltetését a tisztítási folyamat nyomonkövetése biztosítja, vízáramlás mérőkkel, érzékelőkkel, szenzorokkal. Elkészült a vezérlés előzetes elektrotechnikai terve, meghatározásra kerültek az adatok gyűjtésének és feldolgozásának módszerei és eszközei.
2. részfeladat: kísérleti fejlesztés végzése
résztvevők: Dr. Varga A. Tamás, projekt koordinátor, Pálinkás Gergely István és Morvai Balázs, K+F mérnökök
időszak: 2019. január - 2019. október (10 hónap)


A projekt 2. részfeladata során, 2019. év 10 hónapjában a Palota Környezetvédelmi Kft. fejlesztő munkatársai a tokodi telephelyen 3 alkalommal nagyobb mennyiségű szennyezett talajvíz mintákat vettek, amelyeket a konzorciumi partnerek részére továbbítottak kísérletek elvégzésére.

Josab Kft. előkezelési (ülepítés, derítés) kísérleteket hajtott végre zeolit és alginit mikroporokkal, a Pannon Egyetem szennyezőanyag megkötését vizsgálta darált és granulált (gyöngy) alginittel, illetve zeolittal, a Szegedi Tudományegyetem pedig mikrobiológiailag aktivált gyöngy alginittel végzett szennyezőanyag megkötési, illetve lebontási kísérlet.

Az így kezelt talajvíz minták laboratóriumi vizsgálatát és az analitikai eredmények értékelését a K+F közreműködő alvállalkozó, a Bálint Analitika Kft. végezte el, majd a kísérletek elemzését, a vizsgált ásványi anyagok szennyezőkre gyakorolt hatásának kiértékelését a konzorciumi partnerek közösen végezték el.

Ezzel párhuzamosan a Palota Környezetvédelmi Kft. fejlesztő munkatársai konkretizálták a tervezett kísérleti talajvíztisztító rendszer vezérlő rendszerét. A berendezési egységek megfelelő vezérléssel fognak működni, amelyet központi ipari PC vezérel kommunikációs rendszerbuszon keresztül.

Meghatározásra kerültek a talajvíz gyűjtőtartályok és kezelő egységek, a szivattyúk és ventillátorok, a szenzorok és vezérlő elemek részletesebb paraméterei, amelyek a kísérleti berendezés beszerzésére vonatkozó ajánlatkérés műszaki dokumentációját alapozta meg.
3. részfeladat: további kísérleti fejlesztés végzése
résztvevők: Dr. Varga A. Tamás, projekt koordinátor, Pálinkás Gergely István és Morvai Balázs, K+F mérnökök, valamint technikusok
időszak: 2019. november - 2021. szeptember (23 hónap)


A projekt 3. részfeladata során, a Palota Környezetvédelmi Kft. fejlesztő munkatársai a tokodi telephelyen egy kisteljesítményű kísérleti berendezéssel (talajvíz tisztítási kísérletet hajtottak végre 2020. nyarán.

A berendezés egy 1 m3 rozsdamentes acél tartály, középen 160 literes szűrőtöltet befogadására alkalmas kazettával, amelyet megfelelő szemcseméretű alginittel töltöttek fel. A szennyezett talajvizet átáramoltatták és laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizték a tisztítás hatásfokát.

Az elvégzett kísérletek alapján az alkalmazott alginit töltet hatékonyan kötötte meg, illetve bontotta le a talajvízben lévő ásványi olaj (TPH-TBEX) és policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH vegyületek). A tisztítás hatásfoka átlagosan 60-80%-os volt a rendszerbe befolyó és onnan kijövő talajvízben mért szennyezőanyag koncentráció alapján. A töltet felületén jelentős biológiai aktivitás volt tapasztalható.

A félüzemi méretű kísérleti talajvíz tisztító berendezés beszerzésére és üzembehelyezésére 2020. II. félévben került sor, amelyekkel a szennyezett talajvíz tisztítására vonatkozó kísérletet 2021. június - augusztus időszakban került végrehajtásra. A tisztítás hatásfoka a jellemző PAH vegyületekre vonatkoztatva kezdetben 70 %os volt, a próbaüzem végén 90 % feletti értéket mutatott a rendszerbe befolyó és onnan kijövő talajvízben mért szennyezőanyag koncentráció alapján.


További információ a konzorciumvezető honlapján található!
A projekt előrehaladásáról szóló szakmai összefoglaló letölthető innen.
Information in ENGLISH
-->
Letöltés

<<< Vissza a Palota Környezetvédelmi Kft. honlapjára